ترجمه فصل اول سیستم های اطلاعاتی حسابداری مربوط به جناب آقای دکتر جنانی

 کارکرد و هدف در سیستم های اطلاعاتی حسابداری :

AIS در دنیای تجارت

Diary Queen

زمانی که در خیابان لوئیس ، میثوری زندگی می کردیم وقتی من و برادرها بچه های خوبی بودیم مادر ما را اغلب به diary queen می برده (اینکه هرچند وقت یکبار این اتفاق می افتاد بماند) اما وقتی در سال 1983 به جنوب کالیفرنیا نقل مکان کردیم ، در یافتم که مغازه های diary queen در آنجا به تعداد کم و با فاصله زیادی از هم واقع شده بودند . حدس بزنید وقتی فهمیدم یکی از آنها در چند مایلی خانه ماست چقدر خوشحال شدم . تنها دلخوشی من که پسر بچه ای بودم برای رفتن به آنجا ، خرید بستنی بود . هنوز هم از بستنی لذت می برم ولی هروقت به آنجا می روم به این موضوع هم فکر می کنم که سیستم اطلاعاتی حسابداری آنها چطور عمل می کند . diary queen مجوز هم دارد ؛ در وب سایت www.diaryqueen.com پنج مرحله برای گرفتن مجوز آمده است که عبارتند از :

1-   فرم درخواست اطلاعات از شرکت را پر کنید.

2-   فرایند مربوط به تقاضانامه را آغاز کنید.

3-   تقاضانامه را برای بازبینی ارائه دهید؛اگر پذیرفته شد ، برای مغازه تان یک سایت ترتیب دهید.

4-   کار احداث را آغاز کنید و در یک دوره آموزشی مدیریت شرکت کنید.

5-   فروشگاه جدید را باز کنید.

 

مبانی AIS                                     مثال

داده (ورودی)                                 تقاضا برای اخذ امتیاز تأسیس

پردازش                                       هزینه امتیازتأسیس را تأمین کرده ، در بانک سرمایه گذاری کنید

خروجی(نتیجه)                           فرم توافق با محل پیشنهادی برای تأسیس

ذخیره سازی(حافظه)                             پوشه بانک اطلاعاتی

کنترل درونی                              بررسی متعدد تقاضانامه واحد مربوط به تأسیس

این بار که به رستوران مورد علاقه تان رفتید در مورد نیازهای حسابداری آن فکر کنید و ببینید آیا    می توانید برای هریک از عناصر AIS آن مثالی ذکر کنید .

سوألات

1- چرا سازمانها به یک سیستم اطلاعاتی حسابداری نیاز دارند؟

2- بدون در نظر گرفتن ویژگیهای خاص سازمان ها (نوع،اندازه ومحل)، آنها از چه نظر به هم شبیهند؟

حال با توجه به این ویژگی ها ، سازمانها چه تفاوتهایی با هم دارند ؟

3- در زمینه فروش بستنی مثال هایی را برای 5 اصل AIS ذکر کنید .

به مبحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS) خوش آمدید. AIS موضوع مهمی است که باید حسابداران آینده آن را مطالعه کنند . این سیستم اغلب زمینه هایی از حسابداری را که از نظر دانشجویان این رشته از یکدیگر جدا هستند و به هم ربطی ندارند به هم مربوط می کند . زمینه هایی چون [امور] مالی ، مدیریتی ، مالیات و امور دولتی .

به علاوه AIS سیستم های مالی ، مدیریتی و دولتی را مورد توجه قرار می دهد و آخر اینکه ، داشتن درکی عمیق از سیستم های اطلاعاتی حسابدرای ، به حسابرسی (ممیزی) بسیار کمک می کند.

بسیاری از دانشجویان حسابدرای به خاطر عینی(کاربردی)بودن[شیوه های بکار رفته]در این رشته به آن علاقه مندند ، آنها دوست دارند مسائلی را حل کنند که «جواب درستی» داشته باشد [یعنی جواب شخصی] . احتمالاً مطالعه ای که از قبل روی حسابداری داشته اید روی چنین مسائلی تمرکز داشته است . اما چنین مسائلی کم بوده و دیر به دیر پیش می آیند و حتی وقتی هم که وجود دارند نمی توانید یک جواب درست [و شخصی] را در یک کتاب یا راهنمای حل مسئله برای آن بیابید.

در سیستم اطلاعاتی حسابداری ، مسائل به ندرت جواب هایی واحد ، درست و مشخص دارند. برای اینکه عملاً با برخورد و حل مسائلی از این دست آماده شوید ، تعداد زیادی از آنها را در این کتاب مطرح کرده ام .

یکی از اهداف عمده این کتاب این است که به شما در افزایش قدرت تخمین حرفه ای کمک کند و برای حل مسائل بدون ساختار [معیار] اعتماد به نفستان بیشتر شود.

در پایان این قسمت و حل تمرینهای پایانی آن انتظار می رود بتوانید :

1- «سیستم اطلاعاتی حسابدرای» را تعریف کنید.

2- توضیح دهید چرا مطالعه در رشته AIS برای حسابداران آینده مهم است؟

3- AIS را با دیگر قسمت های {مهم} حسابداری مقایسه کنید .

4- ساختار بیشتر سیستم های اطلاعاتی حسابداری را توضیح دهید.

5- منابع اطلاعاتی برای سیستم های اطلاعاتی حسابداری را یافته ، ارزیابی کنید .

6- ادامه این مبحث (متن) را از لحاظ ساختاری و محتوایی شرح دهید .

برنامه درسی دانشگاههای مختلف AIS را در زمان های مختلف ارائه می دهد . در برخی مدارس [دانشگاهها] AIS در ابتدای امر به دنبال دروس مقدماتی ارائه می شود و در برخی دیگر نزدیک به انتهای دوره است و برخی مدارس (دانشگاهها) هم اختیار را به خود دانشجو می دهند تا زمان گذراندن آن را خود انتخاب کنند . در دانشگاهها ، دانشجویان AIS را در ابتدای تحصیلات حسابداری می گذرانند یعنی یک یا دو هفته پس از تکمیل دوره مقدماتی ، به هر حال این کتاب در هر سه حالت قابل استفاده است . مایلم با لحنی محاوره ای صحبت کنیم و احتمالاً شما هم همین را می خواهید طوریکه گویی دارم با شما صحبت می کنیم . دانشجویان این روش را می پسندند و بدین وسیله تشویق می شوند این نوشته را شکلی سیستماتیک و منظم تر بخوانند .

اگر در این مقاله مطلبی مهم است و فکر می کنید طور دیگر بیان شود آن را بهتر می فهمید ، از طریق ایمیل rlhurt@csupamona.com تماس گرفته و نظرات خود را با ما در میان بگذارید . گرچه قول نمی دهم به همه ایمیل ها پاسخ دهم ولی همه آنها را به دقت بررسی کرده و در چاپهای بعدی مد نظر قرار می دهم .

تعریف و اهمیت AIS

سیستم اطلاعات حسابداری ، شامل یک دسته فعالیت های مرتبط با هم ، اسناد و فن آوری است که اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده : پس اطلاعات حاصل را به سیستم گیرندگان اصلی در داخل و خارج از سازمان ارائه می دهد . اگر AIS خوب طراحی شده باشد می تواند در ساختار نظری انجمن استانداردهای حسابداری مالی (FSAB ) بسیاری از اطلاعات لازم را تأمین کند و از این طریق به تصمیم گیری های سازمان کمک شایانی کند .

FSAB  این ساختار نظری را در اواخر دهه 1970 به عنوان راهبرد اصول حسابدرای آینده ایجاد کرد. آیا ساختار به وجود آمده توانسته این هدف را تأمین کند ؟ با اینکه هیئت داوران هنوز نظرش را در این مورد اعلام نکرده ، این ساختار یکی از قسمت های بنیادین در کار حسابداری است و تقریباً همیشه می توانید مطمئن باشید که در همه امتحانات حرفه ای حسابدرای از قبیل CMA ، CPA و ... سوالاتی از این قسمت آمده است .

ساختار نظری در ابتدای حسابدرای مرحله میانی به تفصیل بحث شده است پس در این وارد جزئیات آن نمی شویم . طرح ساختار نظری در شکل 101 در پایین نشان داده شده است این ساختار از سه سطح تشکیل شده است .

قسمتی که در بالای هرم قرار دارد توضیح می دهد که حسابداری قصد دارد چه کاری انجام دهد و آن جمع آوری اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات است . سطح دوم هرم از دو بخش تشکیل شده است : [علم] حسابداری چه نوع اطلاعاتی را جمع آوری می کند(عناصر گذاره های مالی) . [دوم] اینکه اطلاعات چه ویژگی های باید داشته باشند که در تصمیم گیریهای مفید واقع شوند (ویژگی های کیفی اطلاعاتی) . بخش سوم هرم به مطالب فراگیر حسابدرای تأکید دارد و [نیز توضیحاتی] در مورد طرح سیستم های اطلاعاتی حسابداری (شامل فرضیه ها ، اصول و محدودیت ها).

یک سیستم اطلاعاتی حسابداری اگر خوب طراحی شده باشد از طریق موارد ذیل با ساختار نظری ارتباط ارتباط تنگاتنگ خواهد داشت.

*      به دست آوردن اطلاعات مالی .

صرف نظر ازاینکه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در چه قالبی هستند و از چه فن آوری هایی استفاده می کنند ، از لحاظ اطلاعات مربوط به سرمایه ، بدهی ، سهام ، درآمد ، خرج ها ، سود و زیان تغییر می کنند ، خیلی از افراد هنوز هم از همان شیوه سنتی ستون های بدهکاری / بستانکاری بررسی جمع آوری اطلاعات مالی استفاده می کنند . گرچه برخی دانشمندان بر این عقیده اند که در آینده بین میزان بدهکاری و بستانکاری در آینده ارتباط ضعیفتری وجود خواهد داشت .

*      تغییر داده ها به اطلاعات مرتبط و اتکاپذیر .

با یک سیستم اطلاعاتی حسابداری خوب می توان اطلاعاتی بیش از گزاره های مالی جمع آوری کرد؛ اطلاعاتی نظیر فروش براساس موقعیت جغرافیایی ، خصوصیات مشتری و سابقه خرید و فروش    {در آن ناحیه} ، میزان تقاضا برای کالاهای جدید و رتبه بندی کیفی دستفروشان که همگی با تقویت اطلاعاتی چون predictive value ، feedback vaule ، time line در اتخاذ تصمیم های بهتر و درست تر موثر واقع شوند بعلاوه در فصل های بعدی خواهید دید که کنترل های درونی در سیستم اطلاعاتی حسابداری ضریب اطمینان را ارتقا می بخشند در مواردی چون :

( representational fath fulness ، neutradity ، verifiability )  

توجه به محدودیت مقرون به صرفگی اطلاعات . سیستم اطلاعاتی حسابداری تماماً مربوط است به انتخابها و بده و بستان ها:

اینکه چه اطلاعاتی باید به دست آورد؟برای پردازش آنها از چه فن آوری اطلاعاتی باید استفاده کرد؟

با نگاه به شکل 1 که در آن ساختار نظری نشان داده شده است در می یابید که مقرون به صرفگی یکی از محدودیت های اطلاعات حسابدرای است . [محدودیت] مقرون به صرفگی اطلاعات به ما تذکر می دهد . نمی توان کاملذ و بی نقص را طراحی نمود . حتی در بهترین سازمان ها با پیشرفته ترین سیستم ها ، [گاهی پیش می آید] مدیران طالب اطلاعاتی هستند که یکپارچگی و بی نقص بودن سیستم را زیر سوأل می برد و [یا] می خواهند پردازش [اطلاعات ها] به گونه ای متفاوت تنظیم شود . به عنوان طراح به کارگیرنده و مفسر سیستم های اطلاعاتی حسابدرای همیشه به خاطر داشته باشید منفعت جمع آوری داده ها پردازش آنها و رسیدن به اطلاعات باید به هزینه آن بیارزد . این هزینه ها می تواند اقتصادی،رفتاری،روانی یا مالی باشدولی به هرحال بایدحساب شده وسنجیده باشند.

تفکر و خودآزمایی

براساس آنچه از قبل در مورد حسابداری خوانده اید برای هریک از مبانی گزراش های مالی دو مثال بیاورید و نیز سایتی رابیابید که درآن مبانی ساختار نظری[سیستم اطلاعات حسابدرای]به تفصیل آمده باشد.درقالب عبارات خودتان برای هریک ازویژگیهای کیفی اطلاعات حسابدرای تعریفی بنویسید.

احتمالاً به داستانی که در ابتدای این بخش با عنوان «چرا باید توجه کنیم» آمده بود توجه کرده اید .   از اینجا به بعد هم در ابتدای هر قسمت داستانی خواهد آمد . این داستانها مربوط است به دکتر کوین از دانشگاه کینت که به صورت کاملاً ملموس به شما نشان می دهند که موضوعات این کتاب را چطور می توا در حرفه حسابدرای به کار گرفت . امیدوارم این داستانها و توضیحات در مرحله بعد ، ساختار یک نمونه از سیستم اطلاعاتی حسابداری را بررسی می کنیم .    

ساختار AIS

یک سیستم اطلاعات حسابداری متشکل است از یکسری فعالیت های مربوط به هم،اسناد و تکنولوژی که برای جمع آوری داده ها ، پردازش آنها و گزارش اطلاعات حاصل به گروهی از افراد تصمیم گیرنده در داخل و خارج یک سازمان است . همانطور که در شکل 2-1 می بینید ، یک سیستم اطلاعاتی از 5 بخش تشکیل شده است . هر قسمت از ساختار AIS نقشی حیاتی در کارکرد و تأثیر کل سیستم دارد و هر بخش پر است از انواع انتخاب برای بده بستان های مقرون به صرفه که قبلاً خاطر نشان کردیم .

برای روشن شدن مطلب به سوألات زیر توجه کنید :

1-     ورودی ها . ورودی های یک سیتم AIS شامل فاکتور فروش و سفارشات خرید می باشد .

حسابداران غالباً نیاز پیدا می کنند سوألات زیر را راجع به طراحی سیستم بپرسند :

a . استفاده کنندگان از سیستم به چه مدارکی نیاز پیدا خواهند کرد ؟

b . آیا مدارک لازم است کتبی باشند یا الکترونیکی یا هردو ؟

c . از هر مدرک چند کپی لازم است ؟

d . مدارک باید شامل چه اطلاعاتی باشند ؟

2-پردازش . ابزار پردازش می تواند شامل کامپیوتر و ماهواره باشد . در اینجا سوألاتی راجع به ابزار پردازش آمده است .

a . سیستم AIS باید از چه ابزاری برای پردازش [اطلاعات] استفاده کند ؟

b . ابزار پردازش باید دستی باشند ، کامپیوتری یا هر دو ؟

c . اگر از ابزار کامپیوتری استفاده کنیم ، چه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری ای باید به کار گرفته شوند ؟

3-     خروجی . خروجی سیستم برای بیشتر سازمان ها شامل گزاره های مالی ای است که کاربردهای متعددی دارندو نیز گزارش های درونی [سیستم] شامل تحصیل واریانس (ناسازگاری) دیگر ملاحظات عبارتند از :

a . به جز مبانی مالی که چند کاربردی هستند ، مدیران و استفاده کنندگان از سیستم به چه اطلاعاتی (گزارشاتی) نیاز خواهند داشت ؟

b . سیستم AIS را چطور باید طراحی کرد تا تولید خروجی تسهیل شود ؟

 

 

ترجمه صفحه 7 از مورد 4 به بعد

4-ذخیره سازی.داده در سیستم اطلاعاتی حسابداری می تواند به صورت محلی (در محل) ذخیره شود (در صندوق یا یک فایل بازرگانی) یا به صورت جداگانه (روی یک شبکه خارجی) . سازمان ها هم چنین ممکن است گزارشات کتبی ازمعاملات نگهداری کنند.سوألات مرتبط با ذخیره سازی [داده ها] عبارتند از :

a . داده را چگونه باید ذخیره کرد ؟ بصورت کتبی یا الکترنیکی ؟ یا هردو ؟

b . داده ها را کجا باید ذخیره کرد ؟ در محل یا خارج از سازمان ؟ یا هردو ؟

c . داده های ذخیره شده را تا چه زمانی باید نگه داشت ؟

d . تحت چه شرایطی داده های ذخیره شده را می توان معلوم کرد ؟

5- کنترل درونی . این مبحث را بعداً عمیقاً بررسی خواهیم کرد . بیشتر سازمان ها کنترل درون سیستمی را به صورت پشتیبان روزمره از داده و جداسازی وظایف انجام می شوند ، (نگهداری ، اختیار،یادداشت برداری)تاکنترل بهتری روی سرمایه(اموال)سازمان داشته باشند . سوألاتی دیگر شامل:

a . چه نوع کنترل های درونی سیستمی برای ارتقا یکپارچگی اطلاعاتی در ALS نیاز است ؟

b . این نوع کنترل ها چه آثار رفتاری ای ایجاد خواهند کرد ؟

c . آیا این کنترل ها مقرون به صرفه هستند ؟

ترجمه صفحه 8 – از پاراگراف دوم

سوألات بالاجوابهایی قطعی،آسان وسطحی ندارندبلکه می توان برای آنهاجوابهایی رایج ومعمول یافت که در طول این دوره چیزهایی در این مورد یاد خواهید گرفت . اما مهمتر از آن باید یاد بگیرید که چطور از میان اطلاعات به دست آمده با توجه به قراین آنها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بهترین را انتخاب کنید.یا در مورد آنها قضاوت کنید . انتخاب یا قضاوت شما در مورد اطلاعات شاید بی نقص نباشد ولی شما می توانید در موردآنها توضیح دهید و از هزینه ها و مرایای آنها بگویید . به علاوه می توانید اطلاعات و نتایجی را که براساس آن گرفته شده ارزیابی و نقد کنید . در نظر اول این روش احتمالاً نگران کننده به نظر می آید .[دومی] سعی کنید نگرانی تان را کنار بگذارید تا بتوانید نقادانه اطلاعات را بررسی کنید . به خاطر داشته باشید حتی حسابداران حرفه ای هم در این زمینه ورزیده شده اند . باید برای حل مسائلشان به بحث و تبادل نظر درباره اطلاعات بپردازند .     

 ترجمه صفحه 8 قسمت خودآزمایی

اگر برای پاسخ دادن سوألات ملزم به استفاده از روشی باشید که جوابها را بصورت مشخص و صریح ندهد،چه احساسی پیدا می کنید ؟ برای پاسخگویی از چه انبارها و تکنیکهای می توانید استفاده کنید؟

در اینجا ، منابع کسب اطلاعات در AIS را (بجز این کتاب) بررسی می کنیم و دستورالعملهایی برای ارزیابی درستی اطلاعات ارائه می دهیم .

منتبع اطلاعاتی در مورد AIS و مفهوم سواد اطلاعاتی (قدرت تشخیص درستی یا نادرستی اطلاعات) در نگاه اول ممکن است این سوأل برایتان پیش بیاید که این سمت از مقاله باسیستم اطلاعاتی حسابداری چه ارتباطی می تواند داشته باشد . لازم به توضیح است که سیستم اطلاعاتی حسابداری رشته ای نو ظهور است و بعد از سنجش اطلاعات از نظر قانونی(forensic accounting)وتشخیص اطلاعات نادرست (fraud exam) ، جدیدترین زمینه مطالعاتی برای دانشجویان حسابداری است . بر خلاف دیگرزمینه های علم حسابداری،اساتید وشاغلان در این عرصه،شیوه های متفاوتی را برای ورود به آن اختیارکرده اند.لذا،در طول این دوره آموزشی ممکن است بارهالازم باشد به تحقیق روی آورید.

برای انجام تحقیق داده شده توسط استاد و یا همین موضوع ، برای کسب اطلاعات اول ، به کجا مراجعه می کنید ؟ اکثراً جواب می دهند : اینترنت . و از آنجا که AIS موضوعی کاملا داغ و تازه است طبیعی است با جستجوی آن در اینترنت به انبوهی از اطلاعات دست خواهید یافت و البته تعجب ندارد که همه اطلاعات در اینترنت موجود نیست و نیز همه اطلاعات اینترنت قابل اطمینان نیستند به عبارت دیگر الزاماً نباید هر چه را که در اینترنت می بینید باور کنید [بلکه] باید اطلاعات را نکته سنجانه برای خودتان ارزیابی و نقد کنید .

ترجمه صفحه 9 - تفکر و خود ارزیابی

جامعه پرازافسانه هایی است که شایددرست باشندیاغلط.مثلاً،بعضی هافکرمی کنند زمین مسطح است. برخی معتقدند اینکه اولین بار آمریکایی ها روی کره ماه فرود آمدند ، دروغی بیش نیست . شما هم یک افسانه یا شبیه آنرا انتخاب کرده ، سپس منبعی برای اثبات درستی آن بیابید . آنگاه توضیح دهید آیا این اطلاعات می تواند درست باشد یا نه .

اساساً ، اطلاعات موجود در اینترنت را در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری هستند به سه دسته تقسیم می شوند :

اطلاعات تجاری . اطلاعات رایج درمیان شاغلان این حرفه واطلاعات وابسته به تحقیقات،ویژگی های هرگروه از این اطلاعات را بررسی می کنیم وسپس اعتبارآنهارادراینترنت ودیگر منابع بررسی می کنیم.

 اطلاعات با رویکرد تبلیغاتی (تجاری) . در اینجا ، کسانی هزینه ای پرداخت می کنند تا اطلاعات موردنظرشان رادراینترنت قراردهند با هدف فروش کالا یا خدماتشان.این نوع اطلاعات معمولاًبصورت رایگان دراختیار کاربران قرارمی گیردوبنظرمی رسدکه گاهی هم بیطرفانه وبدون غرض نوشته شده اند.

اینکه بگوییم صد در صد این اطلاعات با رویکرد خاصی تهیه نشده ، درست نیست [ و اینطور نیست که اصلاً نتوان به آنها اعتماد کرد].اما به هر حال اطلاعات محدودی رامی توان ازبین آنهاانتخاب کرد. خاطر نشان می کنم قرار نیست همه این اطلاعات را رد کنیم بلکه باید آنها را طبق دستورالعملهایی نقد و بررسی کرد ، این دستورالعملها در پاراگراف های بعدی آمده اند . یک نمونه از این نوع منابع سایت www.investopedia.com است اگر مثلاً در مورد یک قطعه نرم افزاری دنبال اطلاعات  می گردید ، بیشتر با اطلاعاتی از این دست مواجه مواجه خواهید شد .

فرض کنید بسته های نرم افزاری مربوط به حسابداری را مانند quick book و peach tree جستجو می کنید،در آنصورت با انبوهی از اطلاعات مواجه می شوید که شرکت های تولید کننده آن نرم افزار ارائه کرده اند ، این اطلاعات خوشبختانه (تبلیغی) هستند .

اطلاعات رایج بین شاغلین . این گروه از اطلاعات قبلاً مراحل پردازش را پشت سر گذاشته اند . این اطلاعات نتیجه تجارت شرکتی خاص و یا گروهی از شرکت ها است و به مدیران پیشنهاداتی می دهد و یا ایده ها و شیوه های جدید فکر کردن را ارائه می کند . این اطلاعات بیش از نوع اول قابل اعتماد هستند ، چون قبل از انتشار مراحلی را طی کرده اند . مثلاً اگر مقاله ای درباره اجرای موفق یک سیستم برنامه ریزی مثل EPR یافتید ، [به نکاتی دقت کنید] از جمله اینکه آیا نویسنده مقاله برای فروشنده EPR کار می کند یا نه ، اندازه و میزان گستردگی صنعت چگونه است ، منابع اختصاص یافته به پروژه (شامل منابع انسانی ، تکنولوژی ، پول) را در نظر بگیرد . برای این گروه از اطلاعات به سایت www.aicpa.org/pubs/...  مراجعه کنید . مطالب این سایت به شما اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام کارها در عمل مثلاً در یک محیط الکترونیکی تجاری و مدیریت داخلی می دهد . 

ترجمه صفحه 9 – پاراگراف آخر

اطلاعات تحقیقاتی (براساس تحقیقات موثق) نیز قبل از از منتشر یک فرایند ارزیابی را پشت سر گذاشته انداحتمالاًدرآینده بعنوان یک حسابداربه این نوع اطلاعات درموردAIS دسترسی نداشته باشید.

برای رسیدن به این نوع اطلاعات مراحلی وجود دارد . ابتدا باید طرح مسئله بصورت مشخص صورت گیرد ، سپس نقد و بررسی نوشته جات علمی مرتبط ، توصیف دقیق شیوه های مورد استفاده در رسیدن به جواب سوأل ، و نتایج پروژه تحقیقی اتفاق می افتد . طرح جزئیات اضافی برای آن دست که کاربر بتواند در سایه اطلاع از روشهای تحقیقی ، نتایج بدست آمده را راحت تر ارزیابی کند . بررسی نوشته های علمی مرتبط و توجه به مطالبی که دیگر نویسندگان درباره آن موضوع نوشته اند نیز ، کمک می کند . فصلنامه نظامنامه اخلاقی تجارت Businwss ethics quarterly با آدرس (www.pdcnet.org/beg.html) یک منبع اطلاعاتی محققانه است که به جنبه های مختلف اخلاقیات تجاری نظارت می کند .

ترجمه صفحه 10 

فهمیدن حجم زیادی از اطلاعات ممکن است برای شما مشکل باشد . اغلب این اطلاعات توسط افراد با مدارک بالای علمی نوشته شده است و مخاطب آنها هم افرادی از همان گروه هستند . با این حال اگر به زبان ساده و بطور واضح بیان شده باشد می توانیم از نتایج آن استفاده کنیم  خصوصاً اگر به شواهد و مدارک بسیار موثق نیاز داشته باشیم . (مثلاً اینکه مردم با فرهنگهای مختلف چه واکنشی به مسائل اخلاقی می دهند.)

سنجش میزان موثق بودن اطلاعات اینترنت را سواد اطلاعاتی «info litpaly» یا فهم اطلاعاتی    "info competeure " می گویند در اینجا برای سهولت کار از واژه « info competeure » راز حروف اختصاری IC استفاده می کنیم ولی شما با هر دو واژه سر و کار خواهید داشت [البته] IC مفهومی بسیار گسترده از سنجش اعتبار اطلاعات دارد ولی ما در اینجا تنها این جنبه از IC را مطالعه می کنیم ، براساس تحقیق گروهی در دانشگاه ایالت کالیفرنیا بر روی IC صورت گرفته . IC عبارت است از "توانایی یافتن ، ارزیابی ، استفاده و تبادل اطلاعات به شکلهای مختلف" .

چرا فهم اطلاعات (IC) در سیستم اطلاعاتی حسابداری اینقدر مهم است ؟ AIS به عنوان رشته ای نسبتاً نوظهور پر است از مفاهیم ، دیده ها و نظرات تازه . در اینجا پاسخ سوألات را نمی توان در کتابها جستجو کرد بلکه باید از راههای دیگر هم تحقیق کرد .

برای تشخیص موثق بودن منابع اطلاعاتی باید کاربر در نقد آنها مهارت داشته باشد تا به نتایجی قابل اطمینان و با ارزش دست یابد .

 

خیلی ازمنابع می توانندشمارادر سنجش اطلاعات یاری کنند بااین حال سن استفاده ازفهرستUMUC راکه مربوط به کالج مری لنداست،پیشنهادمی کنم . برای دیدن آن به آدرس umu/edu/library/… مراجعه کنید . سایت UMUC پنج معیار را برای سنجش و ارزیابی معرفی می کند که هر کدام سوألات مخصوص دارند که می توان از آن در تحقیق استفاده کرد .

ادامه ترجمه صفحه 10 موارد 1 به بعد

1. منبع اطلاعاتی . می دانید منبع نشر اطلاعات چیست ؟ آیا می توانید با نویسنده یا اُرگان منتشر کننده اطلاعات تماس بگیریدویامدارکشان رااثبات کنید.برای مثال نویسندگان ماهنامه strategic finance که از طرف انستیتوی مدیریت حسابداران منتشر می شود موظفند در بخشی از مقاله خود به مستندات و نحوه برقراری ارتباط با نویسندگان مقاله بپردازند . مطالعه اطلاعات با دقت کافی می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید این اطلاعات تا چه حد موثقند و در عین حال خود اطلاعات را هم برای استفاده در پروژه AIS ارزیابی کنید .

2. دقت . آیاسایت مقاله و یا منبع مورد نظر به شما می گوید اطلاعاتش را از کجا آمده ؟ دقت کنید که منبع مورد نظر شما خطاهای متناقض با واقعیت،نمودارها،جدولها و آمارهای گمراه کننده نداشته باشد.  

مثلاً اطلاعات یک نمودار را در نظر بگیرید که در آن تنها با تغییر مقیاس نمودار ، تفاوتها به طرز فاحشی بزرگنمایی شده اند . شکل 3-1 را مثلاً در نظر بگیرید . توجه کنید تفاوت ها در نمودار A بسیار بیشتر از نمودار B نشان داده شده است وتنها فرق بین این دو نمودار مقیاس محورهای آنهاست.

3. بی طرفی . [توجه کنید] اطلاعات حاوی تبلیغات هستند یا خیر ؟ دسترسی به آنها رایگان است؟ احتمالاً تا به حال در مطالعات حسابداری خود در مورد serbansenlyact در سال 2002 چیزهایی شنیده اید ، بعداً در همین مقاله به جزئیات آن می پردازیم . با این حال سایت www.scxlaw.com را از نظر [معیار بی طرفی] در نظر بگیرید .

گرچه اطلاعات این سایت در مورد SOX بی طرفانه و با ارزش است ، اما به لینک contact us در سمت چپ توجه کنید . با کلیک بر روی آن با ما تماس بگیرید . به اسم شرکت مشاور برخورد خواهید کرد که اطلاعات موجود در این سایت را به کار گرفته است و حالا به شرکتهای دیگر خدماتی ارائه میدهد تا بتوانند از SOX تبعیت کنند .

4. به روز بودن [اطلاعات] . زمان ایجاد منبع اطلاعاتی کی بوده است ؟ آخرین بار کی به روز رسانی شده است؟آیا لینکهای منسوخ در آن سایت وجود دارند؟بعداً خواهیم گفت که چطور برای دست یابی به اطلاعات حسابدرای مفروضات را فراهم کرد . هنجار سازی داده ها (تحت قاعده در آوردن) یکی از مفاهیم مهم در این زمینه است . نرمال سازی داده ها شامل یکسری از قوانین است که طراحان با استفاده از آن اطمینان حاصل می کنند داده ها تا حد امکان کافی و جامع هستند .

ترجمه صفحه 11

قوانین نرمال سازی داده هابه صورت خلاصه درسایت www.datamodel.org/norm...به خوبی نشان داده شده است . زمانی که من اولین نسخه این قسمت را تهیه کردم ، آخرین به روز رسانی سایت 13 ژوئن 2005 انجام گرفته بود . [از خود باید بپرسید] آیا مطالب سایت به اندازه کافی جدید و به روز هستند ؟ در این مورد احتمالاً پاسخ مثبت است قوانین نرمال سازی داده ها مدتی است به خوبی تدوین شده اند .

5. پوشش (شمول) اطلاعاتی . [ببینید] آیا سایت مورد نظرتان در حال ساخت است ؟ آیا بطور عمیق به موضوع پرداخته است ؟ همه ی سایتها بنوعی همیشه در حال ساخت [و تکمیل] هستند . برخی از آنها را باید همواره آپدیت (به روز رسانی) کرد . اما اگر دیدید صفحه ای دائماً تغییر می کند توجه کنید که آیا این سایت می تواند برای حل مسائل و تحقیق ارزشمند و قابل اعتماد باشند یا نه . در اینجا دو لینک از سایتها را که موقع نگارش این مقاله در حال ساخت بودند آورده ایم:

www.access.nku.underconstruction و www.conveyor.com/ucz

ترجمه صفحه 12

بدنیست آدرس سایت دانشگاه مری لند را که در صفحه 10 آورده شده جستجو کنید . در آنجا لیستی از سوألات و دستورالعمل ها را می توانید ببینید .

تفکر و خود آزمایی 104

در کتابخانه دانشگاهتان مقاله بیابید که در مورد حسابداری باشد سپس با استفاده از معیارهای مذکور(5 معیار) و یا معیارهایی که استادتان مناسب تر می داند ، آنرا سنجید .

بار دیگر توجه کنید که : اطلاعاتی که خواندید با سیستم اطلاعاتی حسابدرای شما دارد ؟ این ارتباط ازدو جهت وجود دارد:(1)به شما اطلاعاتی (دستورالعمل هایی) میدهد راجع به اینکه چطور اطلاعات لازم برای انجام تحقیق و حل مسائل را انتخاب کنید . (2)به شما معیارهایی می دهد که باآن اطلاعات را سنجید ، نه اینکه هرچه را می بینید تمام و کمال بعنوان حقیقت بپذیرید.

 

 

 

از شما خواسته می شود به نقد گرایانه فکر کنید تا مهارت کافی برای کسب موفقیت در حرفه را کسب کنید.برای میل به این هدف در هر فصل از مقاله بخشی به این موضوع اختصاص داده شده است.امیدوارم مطاتعه ی آن به شما کمک کند مهارت تفکر نقد گرایانه خود را بهبود ببخشید.در این فصل روی تمرین های((ارزیابی جملات))تمرکز می کنیم.در هر تمرین ده جمله وجود دارد از شما خواسته شده تشخیص دهید آیا هر جمله Caهمیشه درست است Cbگاهی درست است    Ccهرگز درست نیست.برای جملاتی که گاهی درست هستند باید توضیح دهید که چرا گاهی درست هستند.استادتان هم احتمالا سوالات و تمرین های مشابهی در امتحان خواهد آورد.

جملات زیر را درباره ی نقش کامپیوتر در سیستم های اطلاعاتی حسابداری در نظر بگیرید.

1- کامپیوتر در AISمیتواند ابزار مهمی برای پردازش باشد.

2- کامپیوتر همیشه در AISابزار مهمی برای پردازش است.

3- کامپیوتر در AISابزاری مهم برای پردازش است.

در نگاه اول نقد گرایانه نگاه می کنیم.هر سه جمله ممکن است یکسان به نظر برسند ولی اینطور نیست.هر جمله یک عبارت خاص دارد که آنرا از بقیه ی جملات متمایز می کند  عباراتی مثل ((می تواند باشد))((همیشه هست))و((هست)).

جمله ی اول همیشه صادق است (درAISکامپیوتر ابزار مهمی برای پردازش می تواند باشد).

با دیدن عبارت ((میتواند باشد))به معنی آن دقت کنید یعنی ((این پتانسیل را دارد که باشد)).این عبارت که کامپیوتر قابلیت پردازش اطلاعات در AISرا دارد همیشه درست است گر چه در همه ی سیستم های AIS استفاده نمی شود.جمله ی دوم که می گوید(درAISکامپیوتر همیشه ابزار مهم پردازش است)هیچوقت درست نیست.((همیشه هست )) یعنی هیچ استثناییوجود ندارد.مثال مشابه دیگر اینکه:کسانی که موی بلند دارند همیشه چشمشان آبی است.گر چه اغلب این موضوع صادق است  اما همیشه اتفاق نمی افتد.بطور مشابه برخی از سیستم هایAISبرای پردازش از کامپیوتر ها  استفاده میکنند اما تعدادی هم استفاده نمی کنند.پس هیچوقت نمی توان گفت که درAISکامپیوتر"همیشه"برای پردازش اطلاعات ابزاری مهم است.

جمله سوم که می گوید(کامپیوتر درAISابزارمهم پردازش است) گاهی درست است.بعبارت دیگر دربرخی سیستم های اطلاعاتی حسابداری ازکامپیوتر بعنوان وسیله مهم پردازش استفاده می شود ودرسیستم های دیگرنه.

تمرینی راکه درپایان فصل درموردارزیابی جملات آمده است ببینید.(a )که می گوید(داده ها درسیستم AISبه صورت الکترونیکی ذخیره می شوند مثلاً روی یک دیسک)گاهی درست است. جمله ) b) که می گوید("واقعیت"یکی ازویژ گی های کیفی است که توسط چارچوب نظریFASBمشخص می شود)هرگز درست نیست.جمله((C که می گوید(چارچوب نظری FASB  که 8 مورد از امور مالی مشخص می کند )

همیشه درست است . همواره به دانشجویانم می گویم که حسابداری در مورد اعداد نیست در واقع چگونگی استفاده از زبان تبادل اندیشه می باشد.

زمانی می توانیم یک حسابدار متفکر و نکته سنج شویم که از زبان به صورت دقیق استفاده کنیم.

تمرین ارزیابی جملات که درپایان هر فصل آمده حتما در ابتدایی امر برایتان چالش بر انگیز خواهد بود

اما هر چه جلو برویم و تمرین کنید درکتان بیشتر میشود.

اگر یکی ازجملات شما را سردرگم کرد فورا به من ایمیل بفرستید.

نهایت سعیم را می کنم تا شما رادرست راهنمایی کنم .

ترجمه بقیه صفحه 13 ازقیمت ساختارومحتوای متن

این کتاب 5قسمت دارد:

مقدمه ومفاهیم اصلی(پایه ای).در4 فصل اول میپردازیم به موضوعات اصلی دوره های آموزشیAIS.

درفصل اول ماهیت سیستم اطلاعاتی حسابداری رابررسی کردیم.ونیزپرداختیم به فهم(سواد)اطلاعاتی وتفکرنقدگرایانه.درفصل2 چرخه (سیکل)حسابداری راخواهیم داشتونیزبحث ارزیابی توسط افراد درتمرینهای فصل هم فن آوری اطلاعات گنجانده شده است.فصل3 درموردحرفه ونظامنامه اخلاقی است. حرفه ای بودن بویژه درکارحسابداری به چه معناست؟کسانی که درعرصه حسابداری شاغل هستندباچه موضوعات اخلاقی مواجه میشوند؟فصل آخر بخش اول کتاب (فصل4)مربوط است به کنترل درون سیستمی ازقبیل اینکه این نوع کنترل درسیستمAISدرخدمت چه اهدافی است؟حسابداران برای انجام وارزیابی این کنترل ازچه فرم هاوشیوه هایی استفاده می کنند؟وجودچه دیسک هایی درسازمانها آنها را محتاج استفاده از کنترل قوی درونی می کنند؟موضوعات هر چهارفصل بعداًهم درقسمت های مختلف به کارگرفته می شوند.

تکنیکهای ارایه سند(مستندسازی)

اگربخواهیدیک سیستم اطلاعاتی حسابداری جدیدرا طراحی کنید روی سیستم موجودتغییراتی اعمال کنید ویاسیستمی راحسابداری کنید(بررسی کنید). استفاده ازتکنیکهای مستندسازی مهم است.

دراین فصل نگاهی داریم به روش های رایج که حسابداران بااستفاده از آنها مدلهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری راتنظیم می کنند.

تحلیل سیستم هاوفن آوری اطلاعات که فصل اول این کتاب می پردازدبه اینکه ازفن آوری اطلاعات چگونه وباچه روش هایی درAISاستفاده می شود.ازموضوعات سنتی گرفته(گسترده برگ{درارتباط باکامپیوتراست}وغیره)تاموضوعات جدید(مانندXBRLدرفصل9 وسیستم های ERPدرفصل10)بعلاوه این قسمت فصلی جدید درسیستم های اطلاعاتی دربر دارد.

ترجمه ادامه صفحه 14

درفصل 8دوموضوع رامدنظرقرارمی دهیم که تقریباًبه همه سیستم های اطلاعاتی مربوط می شود.ازجمله AIS:چرخه تشکیل وپیشرفت سیستم ها(SDLC)ومدل سنجش قابلیت سیستم ها(CMM).SDLCروش خوبی برای ایجادوارتقاء بخشیدن یک سیستم اطلاعاتی است وCMMابزاری است برای کاربران حرفه ای سیستم هاکه تعیین کنند فرآیندهای تجارتی وسیستم های یک سازمان تاچه حدپیشرفته است .

فرآیندهای تجارتی سه فصل اول این بخش ازکتاب سماهی دارد که فرآیندهای تجاری ای که در موردسازمانهای مختلف صدق می کند:فروش/وصول( فصل11 ) کسب مال افزوده شده/پرداخت(فصل12) ودیگرفرآیندهای تجاری(فصل13)

مابسیاری از ایده های مطرح شده درقسمت های قبلی رادر متون مربوط به این فرآیندهای تجاری به کارخواهیم گرفت:کنترل درونی. مستندسازی برای سیستم ها.SDLCوفن آوری اطلاعات. آخرین فصل این قسمت ازمتن (فصل14)دراین نسخه جدیداست ومیپردازدبه اینکه سازمانها ازچه راههایی میتوانندبه گونه ای مؤثرترو کارآمدتر امورتجارتی خودرا مدیریت کنند.دیگرموضوعات درAISچهارفصل دیگر درآخرین بخش متن آمده است:جرایم رایانه ای به امنیت فن آوری اطلاعات (فصل15)مدل های تصمیم گیری ومدیریت دانش(فصل16)جواز حرفه ای و طرح کاری (فصل 17)و سنجش وارزیابی AIS(فصل 18)چهار موضوع دیگر نیز در این قسمت آمده است که اغلب در متون دیکر مربوط بهAISبه دلایلی یافت نمی شوند:((a این فصول را بخاطر علاقه ی دانشجویانم به موضوع آورده ام b)با طرح این مباحث میتوان به موضوع اساسی مانند(کنترل درون سیستمی.طراحی بانک داده ها.فناوری اطلاعات)در عرصه های جدید چرداخت.(cاین مباحث حسابداری را با دیگر زمینه های تجاری (مثل مدیریت)پیوند میدهدd)این مباحث AISرا به دیگر زمینه های حسابداری مثل سنجش وارزیابی مربوط میکند.

مثل همیشه شما را تشویق میکنم یا خودتان شخصاًویااز طریق استادتان یا من در تماس باشید وبگویید چه فصولی از کتاب برای شما مفید بوده است یا کدام فصول نیاز به بهبود وتصحیح دارند.

بنابراین همانطور که میبینید قرار است درسی با موضوع جالب کاملاً مرتبط با حسابداری و متفاوت را بخوانید.امیدوارم این درس را با اشتیاق وحس تعهد بگذرانید چرا که در آینده به عنوان یک حسابدار حرفه ای به دردتان میخورد.

خلاصه ی مطالب

در پایان هر فصل خلاصه ای از مهمترین نکات بر اساس اهداف آموزشی که در ابتدای هر فصل مطرح شده به ترتیب آمده است.

1_ سیستم های اطلاعاتی حسابداری را تعریف کنید.AISمجموعه ای است از فعالیتها و بخشهای مرتبط با هم که برخی از آنها احتمالاً قسمتی از فن آوری اطلاعات را تشکیل می دهند.هدف از این سیستم جمع آوری داده ها پردازش و تبدیل آن به اطلاعات و ارائه گزارشی از آن به تصمیم گزیدگان در درون و بیرون مجموعه می باشد.

2_ توضیح دهید چرا مطالعه در زمینه AISبرای کسانی که در آینده حسابدار می شوند مهم است.چون شیوه های کاربردی سنتی در حسابداری را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

3_AISبا دیگر زمینه های مطالعاتی حسابداری درچه نظر مشابه یامتفاوت است .AISبادیگرموضوعات حسابداری مشابه است ازاین نظرکه گزارشهای درونی وگزاره های ماتی آن دقت وتأمل زیادی رامی طلبد.

ترجمه صفحه 15

امابادیگرقسمت های حسابداری متفاوت است .AISمعمولاًدربردارنده سؤالاتی است که جواب های قطعی ومشخصی ندارند .همچنین برتقسیم بندی های سنتی(سابق)حسابداری تأثیرمی گذارد(مالی .مأموریتی وشبیه آن) ورشته های خارج ازحسابداری رابدان ملحق می کند(موضوعاتی چون مدیریت وسیستم های اطلاعاتی)

4-ساختارسیستم های اطلاعاتی راتوضیح دهید.هرسیستمی از 5بخش تشکیل شده :ورودی که برای جمع آوری داده واستفاده درسیستم به کارمی رودکه مستندات منبع اطلاعاتی مثل چک وصورت حساب رانیز دربرمی گیرد.ابزارپردازش داده رابه اطلاعات تبدیل می کند.این ابزارممکن است دستی یاماشینی باشد.خروجی سیستم شامل اطلاعات است که همه گیرندگان درسازمان نیاز دارند کنترل درونی سیستمی.شامل سیاست هاوروش هایی است برای ارتقاء انسجام اطلاعات وحفظ اموال ودارایی سازمان برای اینکه داده ها همیشه دردسترس وایمن باشند آنها راذخیره می کنند.

مشخص کردن منابع سیستم های اطلاعاتی حسابداری.منابع اطلاعاتAISرامی توان هم دراینترنت وهم درمنابع سنتی یافت. درفصلی که گذشت منابع اطلاعات به سه دسته تقسیم بندی شدند:

تجاری وتبلیغی. رایج/حرفه ای(شغلی)واطلاعات محققانه (برای تحقیقات).صرف نظرازمنبع همه اطلاعات بایدازلحاظ اعتبارسنجیده شوند.دانشگاه مری لند چک لیستی(فهرستی)رادراین زمینه تهیه کرده است شامل موارد:مرجع{مسؤول انتشاراطلاعات}.دقیق بودن اطلاعات. عینی وواقعی بودن وبی طرفی اطلاعات.متداول بودن(میزان رواج)اطلاعات . پوشش (شمول)اطلاعاتی . توانایی یافتن. سنجیدن واستفاده درست ازاطلاعات راسواد(فهم)اطلاعاتی می گویند.

ترجمه صفحه 15(قسمت خاکستری)

کلمات کلیدی این قسمت درواژه نامه پایانی ونیزدر خودفصل تعریف شده اند.

سیستم اطلاعاتی5                       اطلاعات متداول/حرفه ای(شغلی)9

ساختارAIS  7                          اطلاعات وابسته به تحقیقات(محققانه)9

ساختارنظری 5                          اطلاعات تبلیغی/تجاری 9

سواد(فهم)اطلاعاتی 10                مساۀل سازمان نیافته(بی ساختار) 9

منابع این فصل

1995وSوcurzon.سواد اطلاعاتی درcsu.  www.calstate-edu/ls/Achivelifo  

فعالیتهای پایان فصل

1-سوالات بارویکرد بازنگری به مطالب.این نوع سوالات فهم شمارا از متن بیشتر می کند.اگراین فصل را بادقت خوانده باشید باید بتوانید بدون مراجعه به متن به این سوالات پاسخ دهید.گرچه این سوالات در ابتداهم آمده اند اماپس ازاتمام تمرینهای پایانی احتمالاًپاسخ دادن به آنها برایتان آسانتر خواهد بود. از شما می خواهم به جای عین عبارت متن . سوالات را بازبان خود(بااستفاده ازکلمات خودتان)پاسخ گویید.

a.سیستم اطلاعاتی حسابداری چیست؟

b.هدف ساختار نظری FASBراشرح دهید.توضیح دهیدکه چه ارتباطی باسیستم های اطلاعاتی حسابداری دارد.

c.5قسمت یک سیستم اطلاعاتی را نام برده وشرح دهید.

d.اطلاعات تجاری.حرفه ای(شغلی)ومحققانه رامقایسه کنید وتفاوت وشباهت های آنرا شرح دهید.

e.5معیار واضح راتعیین کنید که باآن می توان معتبر بودن اطلاعات بدست آمده ازاینترنت ودیگر منابع را بسنجید.

f.طبق نظر استادتان فردی یا گروهی به یک یاچند سؤال این فصل درموردAISدردنیای تجارت پاسخهای کتبی وشفاهی دهید.

2-حل مساله {بارویکردبازنگرانه} به جز دو فصل18و14که دراین نسخه جدید هستند.فصول دیگ علاوه برسوالات بازنگرانه یک مساله خواهد داشت. درچاپ اول داستانهایی درموردAISدرمورد تجارت آمده است که برای آنها مساله طرح شده ودرچاپ دوم آمده است.

بنابراین مساله این فصل باتوجه به داستان DollarGeneralطرح شده است . Nashاظهارات زیر را«دلارجزال» DollarGeneralمطرح کرده است.

شایدتابحال اسم DollarGeneralبه گوشتان نخورده باشدولی (بایدبدانید) که باwal-Mart دربرخینواحی ایالات متحده بطورجدی رقابت می کند.DGبیش از6000مغازه در29 ایالات دارد.

بافروش سالانه 609 میلیون دلاروبه طورمتوسط روزی 2 مغازه به زنجیره اش اضافه می کندبهسودبیش از4درصد.یک مرکزکامپیوتردرTennessee هرشب ازطریق ماهواره بادفترثبت نقیدینگی همه مغازه ها درارتباط است واگر جزاین بود دیگرازایمیل یاخدمات سرورهای محلی پیگیراستفاده نمی کرد.

درحالیکه DG می تواند سودحاصل ازتفاوت نرخ را به میزان بالایی ازطریق کاهش هزینه های سیستم ثابت نگه دارد.والبته سالانه جدول3 درصدبه دلیل زیان ها وسرقت دارایی اش افت می کند.

a.درسیستم های اطلاعاتی حسابداری کدام ویژگی کلی بهترمی تواند فهرست نقدینگی وماهواره های استفاده شده درDG راتوضیح دهد.

b.Nash درمقاله خودباعنوانbaseline چه نوع اطلاعاتی را ارایه می دهد.بااستفاده از5معیارUMUC مذکوردرفصل مقاله Nash راارزیابی می کند.می توانید به سایت www.baseline.mag.com  مراجعه کرده ومقاله رابیابید.

c.بااستفاده ازپایگاه داده ها درSecsEDGAR به آدرس www.sec.gov به اطلاعات جدیدی درمورد سیستم اطلاعاتی حسابداریDG دست می یابد.هدف فرم های 8-Kو424B3و10-QوS-8و10-K چیست؟DGآخرین بار چه زمانی هریک از آنهارادرsec به ثبت رسانده است؟

d.شما برای کاهش افت دارایی سازمان چه سیاست هایی رابهDG پیشنهاد می کنید؟

ترجمه صفحه 16 ازمورد3

3.شیوه انتخاب وتمرین برای سنجش همانطورکه می شد AIS کلاًدرمورد انتخاب وارزیابی سودوهزینه این انتخاب است. این سوالات ومسایل برای ارتقاء مهارت شما دراین زمینه طراحی شده است. وقتی چنین مسایلی رابه دانشجویانم می دهم اغلب می پرسند آیادادن این سوالات بدین معنی است که جواب درست یاغلطی ندارند؟اگراحتمالاً این سوال برای شما هم پیش آمده جوابی راکه به آنها داده ام را بجویید.

نکته این است که این سوالات پاسخ درست یاغلط ندارند وهدف ازآنها این است که شمانظر خودتان رابدهیدودرمقابل گزینه های دیگر بتوانید از آنها دفاع کنید.

a. کمپانی RKH یک مشاور کوچک بیرون از لس آنجلس است که دو نفر درآن شریکند.  Sebastianوviola. وفروش ماهانه متوسط این کمپانی 25000 دلار می باشد.

این شرکت همزمان سه طرح کاری راپیش می برد. هزینه های ماهانه شامل اجاره و تجهیزات و پول آب وبرق وگازو... مجلات حرفه ای وهزینه اتومبیل است sebastianوviola درسیستم اطلاعاتی حسابداری خود چه شکلهایی ازفن آوری اطلاعات راباید به کارگیرند.درموردهزینه ومزایای پیشنهادی خود توضیح دهند.

b.امروزه بیشترسیستم های اطلاعاتی حسابداری اصول بدهکار/بستانکار رابرای پشت معاملات خود بکار می برند.استفاده ازاین سیستم چه هزینه ها ومزایایی دارد.اگر این سیستم به خاطر بی استفاده ماندن ازبین برود فکرمی کنید بهتر است چه سیستمی جایگزین آن شود؟

ترجمه صفحه 17

4.تمرینهای عملی (کسب ترجمه درمیدان عمل)برای انجام این تمرینها بایدبه میدان عمل بروید کارهایی راانجام دهید ازقبیل مصاحبه بایک حسابدار  مشاهده وبررسی یک فرآیندتجاری  انجام تحقیقات کتابخانه ای وجمع آوری دیگرداده ها. استادتان احتمالاً ازشما بخواهدیکی ازاین تمرینها رابه صورت فردی یاگروهی انجام داده وبعدهابعنوان تکلیف یاارایه کنفرانس ازآن استفاده کنید.

a.بایک حسابدار از سازمانی به انتخاب خود مصاحبه کنید. اگراز فن آوری اطلاعات در سیستم اطلاعاتی حسابداری خود استفاده کرده هید چه بوده است وچه هزینه هاومنافعی داشته است. اگردقت دارد ازاو بخواهید درموردکنترل سیستمی سازمان خود مثالهایی بزند.بعداز مصاحبه حتماً بایک یادداشت یا ایمیل از آنها تشکر کنید.

b.به یک سالن تیاتر .خرده فروشی .یامغازه قسمت خود درنزدیکی محل خود مراجعه کنید.بادقت به چگونگی فروش وجمع آوری درآمد توجه کنید.مغازه یاسازمان موردبررسی چه شیوه یاابزاری برای حفظ امنیت نقدینگی خود به کارمی گیرد.

c.به یک مغازه محلی لوازم اداری خود بروید وقسمت مستندات تجاری آنراببینید حداقل دو موردازمدارک زیر رادر بین آنها بیابید:فرم درخواست خریدیا سفارش خرید.فاکتور فروش.چک.حواله(وجدارسالی)وصورت حساب مشتری. بایکی ازمسولان فروشگاه صحبت کنید سپسخودتان تحقیق واستدلال استنتاجی رابرای کشف هدف ازگردآوری آن مستنات ومدارک دست به کارشوید.اطلاعاتی راکه ازآن مستندات بدست آوردید فهرست کنیدوتوضیح دهید هر کدام درتامین هدف مستندسازی چه تاثیری دارند.

5.انواع اطلاعات .بااستفاده از تقسیم بندی اطلاعات تعیین کنیدمنابع زیرهرکام ازچه نوعی هستند.

a.حسابداری.رفتارشناسی وسازمانها

b.ننقدتجارت درهاروارد

c.ژورنال حسابداری

d.فصلنامه مدیریت حسابداری

e.فصلنامه MIS

f.امورمالی استراتژیک

g.www.Amazon.com

h.www.findarticles.software.com

i.www.findarticles.com

j.www.quikbooks.com

6.به جز مدارک مذکور درسوال 5 برای هرکدام از انواع اطلاعات یااستفاده ازسایت ژورنال ودیگر مجلات علمی. پژوهشی دومثال آورده وتوضیح دهید.

7.درکتابخانه دانشگاه یا اینترنت منابع زیر راجستجو کنید وهرکدام رابااستفاده از معیارها وسوالات ویژه مربوط در وب سایتUMUC ارزیابی کنید.اگر می خواهید به نحو احسن کارکنیدنبایدکه تنها به خلاصه ای که دراینجا آوردیم اکتفاکنید.(لیست منابع درخود برگه است)

ترجمه صفحه 18

8.جدول. هرفصل جدئلی دارد.هرکدام ازآنها بااستفاده از افکاری رایگان به نامEclipse (اکلیپس)درسایت www.Eclipse.com طراحی شده است.موقع حل آن خودرا مستلزم به استفاده ازکلمات مهم که محدود هستند نکنید(جدول درخود برگه موجود است)

افقی.

3.چسبی که AIS راانسجام می بخشد(عامل انسجام سیستمAIS) 

5.یکی ازمواردفهرست ارزیابی اطلاعات در UMUC

8.مثالی برای گزاره های مالی

9.S درAIS

10.A درAIS

عمودی.

1.I درAIS

2.نوع اطلاعات درفصلنامه BusinessEthics

4.مثالی برای quikboos

6....می تواندشامل مستندات کتبی باشد

7.اطلاعات... توانایی ارزیابی ویافتن اطلاعات

9.استفاده ازکلمات . هرفصل تمرینی ازاین نوع داردکه کامل کردن آن نه تنها موجب می شود به لغات آن فصل مسلط شویدبلکه ممکن است درامتحان کلاسی وحسابداری حرفه ای مطرح شوند.هرمورداز سمت چپ راباموردی ازسمت راست تطبیق دهید.

1.فصلنامه BusinessEthics                       a.ازمحدودیت های چارچوب نظری

2.مقایسه پذیری وانسجام                               b.ازاصول چارچوب نظری

3.جریان(درگردش بودن)                              c.ویژگی های کیفی ثانویه اطلاعات حسابداری

4.(عامل)تعیین کننده بودن                              d.یک فرضیه ازچارچوب نظری

5.موسسه درحال کار                                    e.مثالی برای اطلاعات برگرفته ازتحقیقات(محققانه)

6.ژورنال Accountancy                            f.نام دیگر مسایلی که تنهایک جواب درست دارند

7.تطبیق دادن                                             g.توجه به اینکه آیا اطلاعات به روز هستند یاخیر

8.تحقق پذیری                                            h.مثالی برای اطلاعات رایج بین شاغلان یک حرفه

9.هدف ازگزارش های مالی                           i.ویژگی های اصلی کیفیت اطلاعات

10.مرتبط ومعتبربودن                                  j.فراهم کردن اطلاعات برای تصمیم گیری

10.سوالات چند گزینه ای.هرفصل 10 سوال چندگزینه ای دارد که براساس اهداف یادگیری آن فصل فراهم شده است تاحدی ازمتن مستقل باشند وبرخی دیگر را ارمتن اطراف سوال میتوان فهمید یعنی از لحاظ معنایی کاملاً وابسته به متن هستند.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:47  توسط همه خانی- دانشجوی دکتری حسابداری  |